Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop wij gegevens verzamelen en wat we daarmee doen. Zo wordt uitgelegd waar deze gegevens opgeslagen worden en met welk doel. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot de gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen of updates in de applicatie. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

ThermoMate

Je leest op dit moment de privacyverklaring van de applicatie ThermoMate. Om de applicatie zo goed mogelijk te laten werken worden er verschillende gegevens verzameld, het is daarom belangrijk dat je goed weet hoe en wat daarmee gebeurt. 

Bij vragen kun je contact opnemen met:

Jan Paul van Muijen
Grebbeberglaan 15, Unit 5B
3527 VX Utrecht
contact@jpvanmuijen.com

Doel gegevens

  1. Locatie. Om ThermoMate optimaal te kunnen laten werken wordt om een locatie permissie gevraagd. Deze toestemming wordt gebruikt om op ieder moment dat u de app opent, de meest actuele gegevens te kunnen weergeven van die locatie. De meest recente locatie wordt op je eigen device opgeslagen om bij volgend gebruik sneller weerdate op te kunnen halen. 
  2. Feedback verzenden. De applicatie ThermoMate biedt de mogelijkheid om een feedbackformulier te verzenden. Het is mogelijk dit formulier geheel anoniem in te vullen. De gegevens die wel worden ingevuld (naam) worden uitsluitend gebruikt om eventueel contact op te nemen bij aanvullende vragen over de verzonden feedback. 
  3. Analytics De applicatie ThermoMate verzamelt anonieme data om de app te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je bezoek aan de applicatie of de pagina’s die je bezoekt. Deze gegevens worden enkel gebruikt om de applicatie beter te maken.

Ontvangers

Gegevens worden opgeslagen in een Google datacenter in Frankfurt. 

Opslag periode

01. Feedback verzenden. Inzendingen worden 6 maanden bewaard. 

02. Analytics De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard. 

Beveiliging

Gegevens worden opgeslagen in een Google datacenter in Frankfurt. Voor meer informatie over de beveiliging van dit datacenter, zie https://firebase.google.com/support/privacy.

Jouw rechten

01. Recht op inzage Aangezien wij geen persoonlijke gegevens verzamelen, is het ook niet mogelijk om deze in te zien. 

02. Recht op het indienen van een klacht Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat ThermoMate niet op de juiste manier met gegevens omgaat. 

03. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wil jij niet dat ThermoMate jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via contact@jpvanmuijen.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen twee weken te reageren. 

Plichten

ThermoMate verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk toestemming van de betrokkene. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. 

De betreffende gegeven worden verzameld nadat jij akkoord bent gegaan met het privacy statement. Wanneer dit niet het geval is, kan de applicatie niet gebruikt worden..